Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok kezelésének szabályzata

a személyes adatok védelméről és bizonyos törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2018. évi 18.

törvénye értelmében (a továbbiakban „GDPR”)

Üzemeltető:           Vertere – jazykový servis, s.r.o.;             www.online-forditas.hu

cégszékhely:              Svätého Rócha 1404/1, 045 01 Moldava nad Bodvou

Azonosítószáma:       46543074 Közösségi adószám: SK2023421543 4.§ értelmében

döntéshozó

(képviseletre jogosult): Róbert Takács, telefonszám: 0948172727, email: info@online-forditas.hu

(a továbbiakban „Üzemeltető“)

 1. Érintettnek minősül: a honlap felhasználója, annak törvényes képviselője, a hívó fél, vagy a szolgáltató szolgáltatásainak megrendelője.
 2. Minden érintett, aki telefonál, emailt ír, és/vagy a www.vertere.sk honlapot böngészi, vagy megrendelést tesz, érintettnek minősül, és ezzel önkéntes HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA üzemeltetőnek és a szerződéses közvetítőinek a személyes adatai kezelésére.
 3. Ha megrendelő, az érintett megállapodnak a szolgáltatás mértékéről üzemeltetőnél, ezután üzemeltető kezeli a személyes adatokat a megrendelés teljesítése, illetve a szerződés teljesítése céljából.
 4. Az érintett ezennel tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat Üzemeltető, annak munkavállalói, a jogosult személyek és harmadik felek megvédik a visszaélésektől, titokban tartják és csak a jogosult érdekből, a jogszabályban meghatározott időszakban az alábbiak szerint kezelik:
 • írásban vagy elektronikusan leadott ajánlatkérések 31 napig,
 • a nyilvántartás céljaira az informatikai rendszerekben legalább 1 évig,
 • a számvitelről szóló törvény értelmében az archiválási idő alatt 10 évig,

egészen a jogos adatkezelés befejezéséig vagy az adattörlésig.

 1. Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokat nem adja át harmadik személynek, szerződéses viszony nélkül további adatkezelésre, közvetítésre és marketing célokra, és nem tervezi a továbbításukat harmadik országba.
 2. A megszerzett adatok nem esnek sem a profilalkotás sem az automatizált döntéshozás hatálya alá.
 3. Az érintett jogai:
 • tudhatja, ki kezel, mit kezel és miért kezeli;
 • jogosult az adatkezelés korlátozására;
 • hozzáférhet a saját személyes adataihoz;
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen;
 • jogosult az adatok pontosságára és javítására;
 • bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • jogában áll a személyes adatai törlése és jogában áll, hogy elfelejtsék;
 • nyilatkozhat az automatizált döntésről és a profilalkotásról;
 • átviheti a személyes adatait;
 • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál.
 1. KÉRELEM: Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az Üzemeltetőnek benyújtott kérelemben, ahol pontosan közli a nevét, a vezetéknevét, a telefonszámát, az e-mail címét, a lakcímét. Az írásbeli kérelemből nyilvánvalónak kell lennie, ki érvényesítette a jogot, mit és mikor követeli, illetve tartalmaznia kell a kérelmező aláírását. Az adattörlés jogát a jogszabályi adatőrzési kötelezettség korlátozhatja, a vonatkozó jogszabályok értelmében. (lásd „Érintett kérelme” nyomtatványt)
 2. PANASZ: Minden érintett jogosult panaszt tenni, ha úgy véli, hogy a kérelmét Üzemeltető nem kezelte kielégítően. A hivatal értesíti az érintettet megfelelő határidőben a panasza ügyintézéséről és a panasz kivizsgálásának eredményéről. A Felügyeleti szerv egy független közhatalmi szerv: Úrad pre ochranu osobných údajov (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – a továbbiakban „ÚOOÚ“), címe: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/. A 2018. évi 18. törvény teljes változata itt olvasható: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec
 3. A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép érvénybe és hatályba.